پنکه آب پاش در مقابل کولر آبی

پنکه آبفشان یا کولر آبی ؟؟

اگردر تابستان امسال به دنبال خنک کردن فضای بزرگ هستید.

انتخاب برایتان بین کولرآبی وپنکه مه پاش سخت است، مارادرادامه این مطلب دنبال کنیدتاراهنمایی های موردنیازرادریافت کنید.

آبپاش

اگرفضای موردنظرشمادرآب و هوای خشک واقع شده است، مسلمابرای خنک کردن بایدازیک سیستم سرمایشی که رطوبت هوارا افزایش میدهداستفاده کنید. دربین سیستم هایی که باآب محیط راخنک میکنند، دونوع کولر آبی و پنکه آبی وجوددارد. ولی درخریدسیستم خنک کننده، بایدبه نکات زیرتوجه داشت که تفاوت طرز کاراین دوسیستم درانتخاب شمابسیار مهم است.

کولر آبی چگونه کار میکند؟

به طورکلی کولرهای آبی یاسیستم های تهویه مطبوع تبخیری، توسط تبخیرآب هواراخنک میکنند.

این روندراسیستم سرمایشی تبخیری نیزمیگویند.

سرمایش تبخیری فرایندی است که عمل تبخیردرآن به عنوان جاذب گرمایی، گرمای محیط راگرفته ودمای آن راپایین می آورد.

مقدار گرمای کاسته شده از محیط بستیگی به میزان اب تبخیر شده دارد.

کولر آبی

طرز کار کولر آبی به چه صورت است؟

دراین قسمت میخواهیم به صورت خیلی ساده نحوه کارکولرآبی راشرح دهیم.

درکولرهای آبی، آب توسط پمپ به بالای پوشال هاهدایت میشود

آب برروی پوشال هاریخته میبشود، پوشال هارابه طورکامل خیس میکندوآن رامرطوب نگه میدارد.

توسط فن موجود در کولر هوا به گردش در می آید و بعد از عبور از روی پوشال هایی که مرطوب است به سمت کانال هدایت و خارج میشود. سپس واردفضای مورد نظر میشود.

در این فرایند آب برای تبخیر شدن از گرمای محیط استفاده میکند وسبب خنک تر شدن فضای سالن میشود.

این نوع کولر ها در مناطقی که آب و هوای شرجی یا مرطوب دارند کاربرد چندانی ندارد.

طرز کار پنکه آبپاش

در پنکه آبی، آب موجود در واترتانک یا مخزن توسط پمپ به قسمت بالایی پنکه فرستاده میشود، توسط میست(آبپاش) درحال جرخش آب رابه ذرات خیلی کوچک تبدیل میکند. سپس توسط آبپاش بخ سمت جلو پرتاب میشود.

در حقیقت پنکه مه ساز آب را از طریق فن به جلو هدایت میکند و به رطوبت هوا می افزاید.

این درحالی است که در کولر آبی ، آب به ذراتی ریز تبدیل میشود وتا قبل اینکه به جسم برسد تبخیر میشود.

بنابراین کولر آبی مناسب مکانی است که در آن فلز یا چوب وجود دارد.

پنکه ریموتی
در این قسمت به بخش کوچکی از مکان هایی که میتوان پنکه رطوبت ساز را در آن استفاده کرد اشاره میشود.

فضاهای باز و چمن – باغچه هاوحیاط های خانه های ویلایی- فضاهای عمومی – مکان های مخصوص باربیکیو و تفریح کودکان – گلخانه و کشاورزی – کافیشاپ و رستوران های سرباز – باشگاه ورزشی و….

02176705268

09129444585

فلکه سوم تهرانپارس،کوچه قمصری،پلاک5

توییتر ایران فنگدا
ایران فنگدا
ایران فنگدا

ایمیل شرکت ایران فنگدا : iranfengda.ir@gmail.com

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به دیگر سایت های ما مراجعه کنید.

ایران فنگدا و سرمابان